wieza.org

Wieża Generatorów


Wygenerowana społeczność:

powszechne nadużywanie alkoholu, spokojni, wierzą w duchy przodków


Klimatyczne nazwy

Miejsce

Organizacja

Przedmiot

Osoba

Elementy scenariusza

Lokacja

Tematyka przygody

Postać NPC

Potwór

Społeczność

Przygoda