wieza.org

Wieża Generatorów


Wygenerowany potwór:

wywołuje szaleństwo, wielki, posiada wielkie uszy


Klimatyczne nazwy

Miejsce

Organizacja

Przedmiot

Osoba

Elementy scenariusza

Lokacja

Tematyka przygody

Postać NPC

Potwór

Społeczność

Przygoda