wieza.org

Wieża Generatorów


Wygenerowany potwór:

prycha i chrząka, czarny jak węgiel, żywi się odpadami


Klimatyczne nazwy

Miejsce

Organizacja

Przedmiot

Osoba

Elementy scenariusza

Lokacja

Tematyka przygody

Postać NPC

Potwór

Społeczność

Przygoda