wieza.org

Wieża Generatorów


Wygenerowana lokacja:

latryna ubikacja łazienka
cechy: ubogie, niebieskie / błękitne
zawiera: ukryty pojazd (wóz łódź samochód itp.), ślad że ktoś tutaj niedawno był


Klimatyczne nazwy

Miejsce

Organizacja

Przedmiot

Osoba

Elementy scenariusza

Lokacja

Tematyka przygody

Postać NPC

Potwór

Społeczność

Przygoda